onsdag 26. oktober 2011

Mine webprosjekter: Qigong, stressmestring og livsbalanse.

Wenche Dyrud tilbyr kurs som skreddersys individuelt og til grupper etter behov.